Ζήτα - Ιατρικές Εκδόσεις
 • Ιατρική Βιοχημεία
 • Ιατρική Βιοχημεία

Ιατρική Βιοχημεία

TIMH: 40,00 €

Εξαντλημένο

 •  Περιεχόμενα

  Πρόλογος   5
  Εισαγωγή   11
  Α ΜΕΡΟΣ
  I. Bασικές Έννοιες
  1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση του αίματος και των άλλων υγρών
  του σώματος   17
  2. Μονάδες έκφρασης των αποτελεσμάτων των βιοχημικών
  εξετάσεων  25
  3. Κριτήρια αξιοπιστίας των βιοχημικών εξετάσεων   25
  4. Ελεγχος ποιότητας στο Βιοχημικό Εργαστήριο   26
  5. Τιμές αναφοράς   29
  6. Ασφάλεια στο Βιοχημικό Εργαστήριο   33
  ΙΙ. Γενικές Αρχές Μεθόδων
  –  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ   37
  1. Φωτομετρικοί προσδιορισμοί   38
  2. Μετρήσεις με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE)   41
  3. Ανοσοχημικοί Προσδιορισμοί. Ηλεκτροχημειοφωταύγεια
  4. Βαθμονόμηση (Calibration) - Έλεγχος Ποιότητας Quality Control
   Quality Assurance   42
  5. Αναλυτές για Μονάδες Ασθενών σε Κρίσιμη Κατάσταση   53
  ΩΣΜΩΜΕΤΡΙΑ   53
  ΦΛΩΓΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ   55
  ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ   57
  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ   59
  ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ   62
  ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ   69
  ΙΙΙ.  Γενικές Τεχνικές
  1. Συλλογή και προετοιμασία δειγμάτων για εξέταση   71
  2. Φυγοκέντρηση   72
  3. Αντιδραστήρια. Διαλύματα. Νερό. Γυαλικά   75
  B MEΡΟΣ
  EΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
  1. Νερό. Ηλεκτρολύτες. Οξεοβασική ισορροπία. Αέρια αίματος   93
  2. Πρωτεΐνες. Αμινοξέα. Ένζυμα. Βιοχημικός Έλεγχος   107
  3. Υδατάνθρακες. Μεταβολισμός. Διαβήτης. Υπογλυκαιμία   117
  4. Λιπίδια. Λιποπρωτεΐνες. Διαταραχές μεταβολισμού   124
  5. Ορμόνες   137
  6. Ιχνοστοιχεία   159
  7. Βιταμίνες   164
  8. Προσδιορισμοί φαρμάκων   166
  9. Καρκινικοί δείκτες   172
  Γ ΜΕΡΟΣ
  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  Βιοχημικός έλεγχος ηπατικής λειτουργίας   177
  Βιοχημικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας   184
  Βιοχημικός έλεγχος πεπτικής λειτουργίας   196
  Βιοχημικός έλεγχος καρδιακής λειτουργίας   199
  Βιοχημικός έλεγχος λειτουργίας σκελετικών μυών   201
  Το οστούν. Μεταβολισμός ασβεστίου, φωσφόρου, μαγνησίου. Η βιταμίνη D.   202
  Εξετάσεις εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ)   212
  Εξετάσεις ασκιτικού και πλευριτικού υγρού   212
  Δ ΜΕΡΟΣ
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  1. Φυσιολογικές και παθολογικές μεταβολές στην κύηση   217
  2. Συγγενείς μεταβολικές διαταραχές   219
  3. Προκριματικός έλεγχος μεταβολικών νοσημάτων στα νεογνά (screening tests)   219
  4. Παιδιατρική Βιοχημεία   221
  5. Γηριατρική Βιοχημεία   221
  6. Υπερουριχαιμία   224
  7. Έλεγχος θρέψης   225
  8. Σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής κακοήθειας (Multiple Endocrine
    Neoplasia, MEN).  228
  9. Δηλητηριάσεις με μέταλλα   229
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   231
  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ   233
 •  Βάσω Δεληγιάννη

  Αντιγόνη Αρσένη,Βάσω Δεληγιάννη,Ζεράρ Ζουλλιέν
  239